Có 1 kết quả:

phủ bão

1/1

phủ bão

phồn thể

Từ điển phổ thông

vuốt ve, xoa, âu yếm, mơn trớn