Có 1 kết quả:

bá chủng

1/1

bá chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

gieo hạt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gieo hạt giống.