Có 1 kết quả:

bá đãng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi khắp nơi.