Có 1 kết quả:

toát yếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trích yếu, chọn lấy phần quan trọng nhất.◇Tuân Duyệt 荀悅: “Toát yếu cử phàm, tồn kì đại thể” 撮要舉凡, 存其大體 (Hán kỉ 漢紀, Cao Tổ kỉ tự 高祖紀序).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom nhặt phần quan trọng, cần thiết.