Có 1 kết quả:

sát điệu

1/1

sát điệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lau chùi sạch sẽ