Có 1 kết quả:

sát âm

1/1

sát âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phụ âm xát (ngôn ngữ)