Có 1 kết quả:

bài bố

1/1

bài bố

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bày biện, xếp đặt
2. chi phối