Có 1 kết quả:

giảo nhiễu

1/1

giảo nhiễu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quấy rầy, quấy rối, quấy nhiễu