Có 1 kết quả:

lệ
Âm Hán Việt: lệ
Âm Nôm: lảy
Unicode: U+652D
Tổng nét: 24
Bộ: thủ 手 (+21 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一フフ一ノフノノノ丶丨フ一丨一丶丨フ一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

lệ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia đôi ra. Phân chia ra.