Có 1 kết quả:

chi thứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Chi tử 支子.