Có 1 kết quả:

cải ác tòng thiện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sửa đổi hành vi không tốt, đi theo đường ngay chính.