Có 1 kết quả:

công thế

1/1

công thế

giản thể

Từ điển phổ thông

thế tấn công (quân đội)