Có 1 kết quả:

phóng tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình buông thả, hành động theo ý mình.