Có 1 kết quả:

phóng khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình rộng rãi, không chịu gò bó trong khuôn khổ nào.

Một số bài thơ có sử dụng