Có 1 kết quả:

phóng dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra khơi, hướng thuyền ra biển xa.