Có 1 kết quả:

phóng đản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính tình buông thả, ăn nói bậy bạ.

Một số bài thơ có sử dụng