Có 1 kết quả:

cố hương

1/1

cố hương

giản thể

Từ điển phổ thông

quê cũ, quê hương