Có 1 kết quả:

cố sự

1/1

cố sự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chuyện cũ

Từ điển trích dẫn

1. “Cổ sự” 故事: Lệ cũ, cựu lệ.
2. “Cố sự” 故事: Chuyện xưa truyền lại, truyện kể, cựu sự, cựu nghiệp. ◇Sử Kí 史記: “Dư sở vị thuật cố sự, chỉnh tề kì thế truyền, phi sở vị tác dã” 余所謂述故事, 整齊其世傳, 非所謂作也 (Thái sử công tự tự 太史公自序) Cái tôi gọi là thuật lại chuyện cũ, sắp đặt những tài liệu truyền lại từ các đời, không phải là sáng tác.
3. “Cố sự” 故事: Điển cố. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Tự "Tây Côn tập" xuất, thì nhân tranh hiệu chi. Thi thể nhất biến, nhi tiên sanh lão bối hoạn kì đa dụng cố sự, chí ư ngữ tích nan hiểu” 自西崑集出, 時人爭效之. 詩體一變, 而先生老輩患其多用故事, 至於語僻難曉 (Lục nhất thi thoại 六一詩話).
4. “Cố sự” 故事: Chuyện xảy ra. § Như “sự cố” 事故. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cật nị liễu tràng tử, thiên thiên hựu náo khởi cố sự lai liễu” 吃膩了腸子, 天天又鬧起故事來了 (Đệ lục thập nhất hồi) Ăn cho đầy ruột rồi mỗi bữa bới ra cho nhiều chuyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyện cũ việc xưa. Có nghĩa như Điển cố.

Một số bài thơ có sử dụng