Có 1 kết quả:

cố vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ ở ngày trước. Chỉ cố quốc, gia hương. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Hà sở độc vô phương thảo hề, Nhĩ hà hoài hồ cố vũ?” 何所獨無芳草兮, 爾何懷乎故宇? (Li tao 離騷) Ở nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, Sao lại cứ phải nhớ thương nước cũ?

Một số bài thơ có sử dụng