Có 1 kết quả:

cố lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làng xưa, quê cũ, cố hương. ◇Đôn Hoàng biến văn 敦煌變文: “Thần đắc trọng thưởng, do như ý cẩm dạ hành, đặc vọng thiên ân, phóng thần quy quốc, hoàn ư cố lí, khởi bất thị đại vương từ ân?” 臣得重賞, 由如衣錦夜行, 特望天恩, 放臣皈國, 還於故里, 豈不是大王慈恩? (Thu hồ biến văn 秋胡變文).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng xưa. Quê cũ.

Một số bài thơ có sử dụng