Có 1 kết quả:

hiệu quả

1/1

hiệu quả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiệu quả, có tác dụng, có hiệu lực

Từ điển trích dẫn

1. Công hiệu, có kết quả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kết quả tốt đúng như mong muốn.