Có 1 kết quả:

địch nhân

1/1

địch nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ thù, thù địch, kẻ địch