Có 1 kết quả:

địch thủ

1/1

địch thủ

giản thể

Từ điển phổ thông

địch thủ, đối thủ