Có 1 kết quả:

bại lạc

1/1

bại lạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

suy tàn, suy sụp