Có 1 kết quả:

tán phát

1/1

tán phát

giản thể

Từ điển phổ thông

phát tán, phân phát, phát ra