Có 1 kết quả:

số tự

1/1

số tự

giản thể

Từ điển phổ thông

chữ số, con số