Có 1 kết quả:

chỉnh dạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Suốt đêm, cả đêm. ◎Như: “chỉnh dạ thất miên” 整夜失眠 cả đêm mất ngủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suốt đêm, cả đêm.