Có 1 kết quả:

chỉnh thiên

1/1

chỉnh thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

suốt một ngày, cả ngày

Từ điển trích dẫn

1. Trọn ngày, suốt ngày. § Cũng nói là “chỉnh nhật” 整日.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trọn ngày, suốt ngày.