Có 1 kết quả:

chỉnh hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “chỉnh hình” 整型.