Có 1 kết quả:

chỉnh khiết

1/1

chỉnh khiết

giản thể

Từ điển phổ thông

gọn gàng sạch sẽ