Có 1 kết quả:

chỉnh tề

1/1

chỉnh tề

giản thể

Từ điển phổ thông

chỉnh tề, ngay ngắn gọn gàng, xếp đều đặn