Có 1 kết quả:

liễm nhẫm

1/1

liễm nhẫm

phồn thể

Từ điển phổ thông

sửa vạt áo cho ngay ngắn để lạy (chỉ phụ nữ lúc hành lễ thời xưa)

Một số bài thơ có sử dụng