Có 1 kết quả:

ban văn

1/1

ban văn

giản thể

Từ điển phổ thông

sọc, vằn, kẻ