Có 1 kết quả:

ban y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo nhiều màu, áo của trẻ con. Ông Lão Lai 70 tuổi còn mặc áo nhiều màu, múa hát làm vui lòng cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng