Có 1 kết quả:

ban lan

1/1

ban lan

giản thể

Từ điển phổ thông

sặc sỡ