Có 1 kết quả:

tà phương hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình vuông xéo, tức hình thoi.