Có 1 kết quả:

tà song

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sổ chống xéo lên, chưa mở hết ( loại cửa sổ thời xưa, cánh chống lên phía trên, chớ không mở ra hai bên như ngày nay ). Truyện Hoa Tiên có câu: » Trước hiên nương bóng tà song, cảo thơ biếng giở túi đồng đê xuông «. — Cũng chỉ cửa sổ có ánh trăng chiếu nghiêng. «. — Cũng chỉ cửa sổ có ánh trăng chiếu nghiêng.

Một số bài thơ có sử dụng