Có 1 kết quả:

tà dương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt trời xế về tây. § Cũng như “tịch dương” 夕陽.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời buổi chiều, chiếu ánh nắng nghiêng. Thơ Tản Đà có câu: » Trời tây ngã bóng tà dương, càng phai vẻ ngọc nét càng phôi phai «.

Một số bài thơ có sử dụng