Có 1 kết quả:

phủ đầu

1/1

phủ đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái búa rìu, lưỡi rìu