Có 1 kết quả:

chước thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một thủ pháp trong quyền thuật. Duỗi bàn tay chặt vào đối phương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một miếng võ trong quyền thuật, bàn tay chặt mạnh về phía sau.