Có 1 kết quả:

đoạn kiều

1/1

đoạn kiều

giản thể

Từ điển phổ thông

Đoạn Kiều (chiếc cầu ở Tây Hồ, thuộc tỉnh Hàng Châu của Trung Quốc)