Có 1 kết quả:

tân cương

1/1

tân cương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng Tân Cương (một khu tự trị của Trung Quốc)