Có 1 kết quả:

tân văn

1/1

tân văn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tin tức, tin

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin tức mới lạ.

Một số bài thơ có sử dụng