Có 1 kết quả:

tân hưng

1/1

tân hưng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đầy hứa hẹn, đầy triển vọng, đang trên đà đi lên

Một số bài thơ có sử dụng