Có 1 kết quả:

tân lang

1/1

tân lang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chú rể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chú rễ, mới cưới vợ.

Một số bài thơ có sử dụng