Có 1 kết quả:

tân tiên

1/1

tân tiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

còn tươi (thực phẩm)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mới mẻ tươi tắn.

Một số bài thơ có sử dụng