Có 1 kết quả:

đoạn khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứt hơi thở, ý nói đã chết.