Có 1 kết quả:

phương tiện miến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mì ăn liền. § Ở Đài Loan gọi là “phao miến” 泡麵, “tốc thực miến” 速食麵.