Có 1 kết quả:

phương hướng

1/1

phương hướng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phương hướng, phía

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ đông tây nam bắc trên dưới.
2. Mục tiêu phía trước. ◇Trần Nghị 陳毅: “Diên An hữu bảo tháp, Nguy nguy cao san thượng; Cao tủng nhập vân đoan, Tháp tiêm chỉ phương hướng” 延安有寶塔, 巍巍高山上; 高聳入雲端, 塔尖指方向 (Diên An bảo tháp ca 延安寶塔歌).
3. Tình thế. ◎Như: “khán phương hướng tố sự” 看方向做事.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái phía mà ta nhìn về đó.

Một số bài thơ có sử dụng