Có 1 kết quả:

ư ấp

1/1

ư ấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nghẹn hơi, nghẹt thở